Riskutbildning del 2 (Risktvåan): Hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden

I slutet av utbildningen för körkortsbehörighet B (personbil), är det dags att genomgå obligatorisk riskutbildning del 2 (tidigare kallad halkutbildning). Från och med den 1 september 2008 ska riskutbildningen vara genomförd och giltig innan kunskaps- och körprovet genomförs. Vi skickar uppgifter elektroniskt till Transportstyrelsen när utbildningen är godkänd.

I menyvalen till vänster får du veta vad du kan förvänta dig av Riskutbildning del 2. Besök gärna "Filmrummet" för att se en kort informationsfilm om utbildningen.

Riskutbildning del 2 bil

Syfte och mål med Riskutbildning del 2

Genom utbildningen får du uppleva svårigheterna med körning på halt underlag samt körning under andra förhållanden. Utbildningen syftar också till att ge insikt kring möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning. Du ska vara med under hela utbildningen för att bli godkänd. För mer information kring utbildningsmålet klicka på menyvalet till vänster.

Vid bokning

Ange speciella önskemål vid bokning som att du behöver automat, tar med egen tolk, är gravid, har någon sjukdom eller ett handikapp som kan påverka övningarna. Eventuell tolk ordnar du själv på egen bekostnad. Om du är gravid är det vissa frivilliga moment du inte ska göra. Rådgör också med din barnmorska om att du ska gå riskutbildningen och att den inbegriper hårda inbromsningar.